Fælles toldregler i EU

I EU er der fastsat vejledende grænser for indførsel af alkohol og tobak købt i et andet EU-land. Men ud over disse grænser skal du kunne bevise, at disse varer er til eget brug. For øvrige varer er der ingen grænser, forudsat at disse varer ligeledes er bestemt til eget brug. Nedenstående grænser er gældende ved indførsel af varer mellem to EU-lande, når der vel og mærke er tale om indførsel til eget brug. Det betyder at det kun er dig selv, medlemmer af din husstand eller dine private gæster, der benytter varerne.


Mellem EU-lande Varer Mængde Alkohol   

Spiritus over 22% 10 liter

Hedvin under 22% 20 liter

Vin 90 liter

Øl 110 liter

Download the document.